Prijavi se za potpuno BESPLATNI 3-dnevni plan prehrane za instant jačanje IMUNITETA

politika zaštite privatnosti

Ova Politika privatnosti služi da vam objasni koje podatke prikupljamo o Vama i kako koristimo te podatke, kao i da Vam pružimo sve druge bitne informacije u vezi sa Vašim podacima, a u vezi pretraživanja i ostavljanja komentara na web stranici SolveTheCause. Ova Politika ima za cilj da bude usklađena sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

SolveTheCause prikuplja vaše ime i email da bi mogao komunicirati s Vama, slati Vam informacije ili besplatne elektronske knjige.

Samim pristupom web stranici i podataka Vi prihvatate ovu Politiku privatnosti. Pored toga, Vaše podatke obrađujemo na osnovu našeg Legitimnog interesa da bismo otkrili i uklonili greške i tehničke probleme koji se mogu javiti u vezi sa pretraživanjem web stranice. Vaše podatke možemo otkriti ili podijeliti sa određenim državnim organima ako se to od nas zahtijeva na osnovu zakona. Također iste možemo otkriti i na osnovu zakonom utemeljene, pisane, sudske ili druge odluke državnog organa kojom se na osnovu relevantnih propisa može omogućiti uvid u Lične podatke.

Kako bismo Vam omogućili neometano korištenje web stranice mi sarađujemo sa pojedinim poslovnim partnerima. Odabir naših partnera vršimo na osnovu toga da li pružaju dovoljan nivo garancije u vezi zaštite ličnih podataka. U situacijama gdje imamo partnere koji su van EEA uvijek zahtijevamo potpisivanje ugovora kojim tačno definišemo na koji način naši partneri smiju da pristupaju Vašim podacima i gdje zahtijevamo da implementiraju odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u skladu sa članom 46.2 (c) GDPR. Također, u tim slučajevima i sa takvim partnerima potpisujemo i Standarde Ugovorne Klauzule. Informacije o tim kompanijama i preduzetim mjerama zaštite su dostupne na zahtjev upućen na adresu info@solvethecause.com. Informacije o mjerama zaštite koje smo preduzeli u pogledu naših IT i drugih sistema, možete dobiti obraćanjem na istu adresu.

Na našoj web stranici nalaze se naši kolačići, kao i kolačići trećih strana koji Vam omogućavaju da na lakši način koristite web stranicu i krećete se istom. Neki od tih kolačića se koriste i u svrhu analitike, plasiranja određenih reklama ili predlaganja određenih tekstova. Prilikom prve posjete web stranici, iskočit će Vam obavještenje o svim kolačićima koje koristimo, koje podatke oni uzimaju i u koje svrhe. Svi kolačići su svrtstani u sljedeće kategorije: neophodni, za unepređenje rada web stranice, marketing, statistika i ostali. Bez nepohodnih kolačića nije moguće pretraživati i koristiti našu web stranicu. Za sve ostale kolačiće, imat ćete mogućnost da li želite da prihvatite njihovo korištenje ili ne. Ako ne prihvatite da koristite takve kolačiće to Vas neće onemogućiti da koristite web stranicu, ali može uticati na funkcionalnost njenog korištenja.

Sva pitanja kao i zahtjeve u vezi sa Vašim podacima možete postaviti našem Službeniku za zaštitu podataka o ličnosti na sljedeću e-mail adresu info@solvethecause.com.

U svakom trenutku možete uložiti prigovor u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, nacionalnim tijelima za zaštitu ličnih podataka u Vašoj zemlji kao i regulatornom tijelu za zaštitu podataka o ličnosti u Luksemburgu.

SolveTheCause zadržava pravo da promijeni ili modifikuje ovu Politiku. O važnim promjeenama i dopunama SolveTheCause može obavijestiti korisnike putem emaila ili objavljivanjem na web stranici. Korištenjem bilo kojeg sadržaja na SolveTheCause web stranici smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima o politici privatnosti.

Ova politika privatnosti stupa na snagu 23.11.2020.